Conjugarea verbului a fi in engleza la toate timpurile

Pronuntie: /bi

Verbul a fi in engleza este unul dintre cele mai utilizate verbe din vocabularul limbii engleze. Una dintre cele mai cunoscute fraze din istorie, care sa foloseasca acest verb este scrisa de Shakespeare:

A fi sau a nu fi? – To be, or not to be?

Verbul a fi in engleza (to be) isi are originile in engleza veche si avea urmatoarea forma: beonbeombion. Acestea avea intelesul de: a exista, a se afla.

Conjugarea verbului a fi in engleza la toate timpurile este formata din 3 cuvinte total diferite: „”be” (to be), „was” (I was) si „am” (I am). Este unul dintre cele mai neregulate verbe din limba engleza si, totusi, cel mai utilizat.

Exemple de utilizare pentru verbul a fi in engleza

Cel mai simplu exemplu, este chiar introducerea unei persoane, folosind forma „am”:

 • Eu sunt Robert. – I am Robert.

Forma „be”, este cel mai des folosita pentru actiuni ce se vor intampla in viitor:

 • Ar fi el dispus sa ma ajute cu o recomandare pentru interviu? – Would he be open in giving me a recommendation for my interview?

Forma „was”, este folosita in conjugarea verbului a fi in engleza la timpul trecut:

 • I was there from 6 to 8 PM. – Eu am fost acolo de la 6 la 8 PM.

Conjugarea verbului a fi in engleza la toate timpurile

Verbul a fi este unul dintre verbele cu cele mai multe forme posibile din limba engleza. In prezent, verbul a fi are 3 forme in engleza + derivari.

A fi = Be / Am / Was

Verbul a fi – Present Tense – Timpul Prezent

 • Afirmativ
 • I am/ I’m – Eu sunt
 • You are / You’re – Tu esti
 • He is / He’s – El este
 • She is / She’s – Ea este
 • We are / We’re – Noi suntem
 • You are / You’re – Voi sunteti
 • They are / They’re – Ei sunt
 • Negativ
 • I’m not / I ain’t – Eu nu sunt
 • You’re not / You aren’t- Tu nu esti
 • He’s not / He isn’t – El nu este
 • She’s not / She isn’t – Ea nu este
 • We’re not / We aren’t – Noi nu suntem
 • You’re not / You aren’t – Voi nu sunteti
 • They’re not / They aren’t – Ei nu sunt
 • Interogativ
 • Am I? – Sunt eu?
 • Are you? – Est tui?
 • Is he? – Este el?
 • Is she? – Este ea?
 • Are we? – Suntem noi?
 • Are you? – Sunteti voi?
 • Are they? – Sunt ei?
 • Int.Neg
 • Am not? / Ain’t I? – Nu sunt eu?
 • You’re not? / Aren’t you? – Nu esti tu?
 • He’s not? / Isn’t he? – Nu este el?
 • She’s not? Isn’t she?- Nu este ea?
 • We’re not? / Aren’t we? – Nu suntem noi?
 • You’re not? / Aren’t you?- Nu sunteti voi?
 • They’re not? / Aren’t they? – Nu sunt ei?

Verbul a fi – Past Tense – Verbul a fi la trecut in engleza

 • Afirmativ
 • I was – Eu eram
 • You were – Tu erai
 • He was – El era
 • She was – Ea era
 • We were – Noi eram
 • You were – Voi erati
 • They were – Ei erau
 • Negativ
 • I was not / I wasn’t – Eu nu eram
 • You were not / You weren’t – Tu nu erai
 • He was not / He wasn’t – El nu era
 • She was not / She wasn’t – Ea nu era
 • We were not / We weren’t – Noi nu eram
 • You were not / You weren’t – Voi nu erati
 • They were not / They weren’t – Ei nu erau
 • Interogativ
 • Was I? – Eram eu?
 • Were you? – Erai tu?
 • Was he? – Era el?
 • Was she? – Era ea?
 • Were we? – Eram noi?
 • Were you? – Erati voi?
 • Were they? – Erau ei?
 • Int.Neg
 • Was I not? / Wasn’t I? – Nu eram eu?
 • Were you not? / Weren’t you? – Nu erai tu?
 • Was he not? / Wasn’t he? – Nu era el?
 • Was she not? / Wasn’t she? – Nu era ea?
 • Were we not? / Weren’t we? – Nu eram noi?
 • Were you not? Weren’t you? – Nu erati voi?
 • Were they not? / Weren’t they? – Nu erau ei?

Verbul a fi – Future Tense – Timpul Viitor

 • Afirmativ
 • I will be / I’ll be – Eu voi fi
 • You will be / You’ll be – Tu vei fi
 • He will be / He’ll be – El va fi
 • She will be / She’ll be – Ea va fi
 • We will be / We’ll be – Noi vom fi
 • You will be / You’ll be – Voi veti fi
 • They will be / They’ll be – Ei vor fi
 • Negativ
 • I’ll not be / I won’t be – Eu nu voi fi
 • You will not be / You won’t be – Tu nu vei fi
 • He will not be / He won’t be – El nu va fi
 • She will not be / She won’t be – Ea nu va fi
 • We’ll not be / We won’t be – Noi nu vom fi
 • You’ll not be / You won’t be – Voi nu veti fi
 • They’ll not be / They won’t be – Ei nu vor fi
 • Future Interogativ
 • Will I be? – Voi fi eu?
 • Will you be? – Vei fi tu?
 • Will he be? – Va fi el?
 • Will she be? – Va fi ea?
 • Will we be? – Vom fi noi?
 • Will you be? – Veti fi voi?
 • Will they be? – Vor fi ei?
 • Int.Neg
 • Will I not be? / Won’t I be? – Nu voi fi eu?
 • Will you not be? / Won’t you be? – Nu vei fi tu?
 • Will he not be? / Won’t he be? – Nu va fi el?
 • Will she not be? / Won’t she be? – Nu va fi ea?
 • Will we not be? / Won’t we be? – Nu vom fi noi?
 • Will you not be? / Won’t you be? – Nu veti fi voi?
 • Will they not be? Won’t they be? – Nu vor fi ei?

Verbul a fi – Present Perfect Tense – Timpul Perfectul Compus

 • Afirmativ
 • I have been / I’ve been – Eu am fost
 • You have been / You’ve been – Tu ai fost
 • He has been / He’s been – El a fost
 • She has been / She’s been – Ea a fost
 • We have been / We’ve been – Noi am fost
 • You have been / You’ve been – Voi ati fost
 • They have been / They’ve been – Ei au fost
 • Negativ
 • I have not been / I haven’t been – Eu nu am fost
 • You have not been / You haven’t been – Tu nu ai fost
 • He has not been / He hasn’t been – El nu a fost
 • She has not been / She hasn’t been – Ea nu a fost
 • We have not been / We haven’t been – Noi nu am fost
 • You have not been / You haven’t been – Voi nu ati fost
 • They have not been / They haven’t been – Ei nu au fost
 • Interogativ
 • Have I been? – Am fost eu?
 • Have you been? – Ai fost tu?
 • Has he been? – A fost el?
 • Has she been? – A fost ea?
 • Have we been? – Am fost noi?
 • Have you been? – Ati fost voi?
 • Have they been? – Au fost ei?
 • Int.Neg
 • Have I not been? / Haven’t I been? – Nu am fost eu?
 • Have you not been? / Haven’t you been? – Nu ai fost tu?
 • Has not he been? / Hasn’t he been? – Nu a fost el?
 • Has not she been? / Hasn’t she been? – Nu a fost ea?
 • Have we not been? Haven’t we been? – Nu am fost noi?
 • Have you not been? Haven’t you been? – Nu ati fost voi?
 • Have they not been? Haven’t they been? – Nu au fost ei?

Verbul a fi – Past Perfect Tense – Timpul mai mult ca perfect (eu fusesem)

 • Afirmativ
 • I had been / I’d been – Eu fusesem
 • You had been / You’d been – Tu fusesesi
 • He had been / He’d been – El fusese
 • She had been / She’d been – Ea fusese
 • We had been / We’d been – Noi fuseseram
 • You had been / You’d been – Voi fuseserati
 • They had been / They’d been – Ei fusesera
 • Negativ
 • I had not been / I hadn’t been – Eu nu fusesem
 • You had not been / You hadn’t been – Tu nu fusesesi
 • He had not been / He hadn’t been – El nu fusese
 • She had not been / She hadn’t been – Ea nu fusese
 • We had not been / We hadn’t been – Noi nu fuseseram
 • You had not been / You hadn’t been – Voi nu fuseserati
 • They had not been / They had’t been – Ei nu fusesera
 • Interogativ
 • Had I been? – Eu fusesem?
 • Had you been? – Tu fusesesi?
 • Had he been? – El fusese?
 • Had she been? – Ea fusese?
 • Had we been? – Noi fuseseram?
 • Had you been? – Voi fuseserati?
 • Had they been? – Ei fusesera?
 • Int.Neg
 • Had I not been? / Hadn’t I been? – Nu fusesem?
 • Had you not been? / Hadn’t you been? – Nu fusesesi?
 • Had he not been? / Hadn’t he been? – Nu el fusese?
 • Had she not been? / Hadn’t she been? – Nu ea fusese?
 • Had we not been? Hadn’t we been? – Nu noi fuseseram?
 • Had you not been? Hadn’t you been? – Nu voi fuseserati?
 • Had they not been? Hadn’t they been? – Nu ei fusesera?

Verbul a fi – Future Perfect Tense – Timpul Viitor 2 (voi fi fost)

 • Afirmativ
 • I will have been / I’ll have been – Eu voi fi fost
 • You will have been / You’ll have been – Tu vei fi fost
 • He will have been / He’ll have been – El va fi fost
 • She will have been / She’ll have been – Ea va fi fost
 • We will have been / We’ll have been – Noi vom fi fost
 • You will have been / You’ll have been – Voi veti fi fost
 • They will have been / They’ll have been – Ei vor fi fost
 • Negativ
 • I will not have been / I’ll not have been – Eu nu voi fi fost
 • You will not have been / You’ll not have been – Tu nu vei fi fost
 • He will not have been / He’ll not have been – El nu va fi fost
 • She will not have been / She’ll not have been – Ea nu va fi fost
 • We will not have been / We’ll not have been – Noi nu vom fi fost
 • You will not have been / You’ll not have been – Voi nu veti fi fost
 • They will not have been / They’ll not have been – Ei nu vor fi fost
 • Interogativ
 • Will I have been? – Voi fi fost eu?
 • Will you have been? – Vei fi fost tu?
 • Will he had been? – Va fi fost el?
 • Will she had been? – Va fi fost ea?
 • Will we had been? – Vom fi fost noi?
 • Will you had been? – Veti fi fost voi?
 • Will they had been? – Vor fi fost ei?
 • Int.Neg
 • Will I not have been? / Won’t I have been – Nu voi fi fost eu?
 • Will you not have been? / Won’t you have been? – Nu vei fi fost tu?
 • Will he not have been? / Won’t he have been? – Nu va fi fost el?
 • Will she not have been? / Won’t she have been? – Nu va fi fost ea?
 • Will we not have been? / Won’t we have been? – Nu vom fi fost noi?
 • Will you not have been? / Won’t you have been? – Nu veti fi fost voi?
 • Will they not have been? / Won’t they have been? – Nu vor fi fost ei?